A régió fogalma különböző szempontok szerint


érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel a látás miatt

Címlap Régiók — fogalommeghatározás, jogszabályi háttér A régió fogalma többféle értelmezésben ismert és használt, a régiók területének, határainak kijelölésénél több szempont kaphat helyet, melyek különböző eredményekhez vezetnek. Gyakori megoldás a térségek társadalmi-gazdasági, földrajzi homogenitását szem előtt tartó, vagy a központ-vonzásterület együvé tartozást érvényesítő térfelosztások.

látásromlással járó hogyan kell kezelni a látást, ha 2

A hétköznapi fogalomhasználatban: a régió a területegység, térség, vidék, övezet, táj, körzet szinonimája A területi tudományokban: a régió lehatárolt térrész, a környezetétől bizonyos természeti, társadalmi, gazdasági tényezők révén elkülönülő területi egység, általában a nemzeti és a települési szint között; a térség fogalmától a konkrét határvonal, a regionális kohézió, valamint a regionális identitástudat és regionális intézményesülés révén lehet megkülönböztetni.

A regionális politikában: az ország és a település közötti — leggyakrabban az ország alatt közvetlenül lévő — területi szint regionális szint egysége, mely lehet közigazgatási választott vagy delegált képviselettel vagy nem közigazgatási statisztikai, tervezési funkciójú egység.

szabadlátás gyengénlátó emberek számára javítsa a látást otthon és gyorsan

Fejlesztési régió: egy vagy több megyére a fővárosravagy azok meghatározott területére kiterjedő társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendő területi egység, amely alulról induló kezdeményezés eredményeként meghatározott célra jött létre.

Következik, hogy nagyon változó, bármikor átalakulhat, s nincs garancia arra, hogy a létrehozott társulások teljes mértékben lefedik az ország egész területét.

vakon látás a látás 3-ról 2-re javult

Ezért nem lehet a fejlesztési régió azonos a tervezési-statisztikai régióval.