Az emberi látás tartománya.


Vannak olyan elektromágneses sugárzások, amelyek megegyeznek a látható fény tulajdonságaival, de azokat az emberi szem nem érzékeli.

az emberi látás tartománya

Ezek két csoportba sorolhatók: - a rövidebb hullámhosszú változatai az infravörös IRa radar, tévé és rádióhullámok - a nagyobb hullámhosszú pedig ultraibolya UVde ebbe a fogalomkörbe tartozik a röntgensugár, a rádioaktív sugárzás - tágabb értelemben beleérthető az ennél nagyobb infravörös és kisebb hullámhosszú ultraibolya sugárzás is A fény emberi szemen kívül más eszközökkel is tanulmányozható.

A fény például fényképlemezen kémiai változást okoz, működésbe hozza a fotocellát.

az emberi látás tartománya

Az élővilág érzékelésének tanulmányozása során is bebizonyosodott, hogy a különböző állatok más-más, az embertől különböző tartományokat látnak az elektromágneses sugárzásból, tehát a fény nemcsak a műszerek, hanem az élővilág számára is tágabb fogalmat jelent, mint az emberi szem számára látható fény.

A fény terjedése során prizma és fehér fény alkalmazásakor színszóródás, diszperzió jön létre, mert a különböző színű fénysugarakra a prizma törésmutatója eltérő.

A fény legfontosabb fizikai jellemzői: fénysebesség, frekvencia, hullámhossz A fény kettős természetű, egyrészt hullámjelenség, másrészt pedig korpuszkuláris részecske természetű. A részecskéket a fény kvantumainak, fotonoknak nevezik, melyek légüres térben fénysebességgel mozognak, nyugalmi tömegük pedig zérus.

az emberi látás tartománya

A fény mint hullámjelenség a sebességével, a frekvenciájával és a hullámhosszával jellemezhető. A hullámmozgást valamilyen rezgő forrás hozza létre, a frekvencia az emberi látás tartománya a [Hz].

 • 6 látás lehetséges-e szülni
 • Az emberi szem által látható fény helye az elektromágneses spektrumban A látható spektrum vagy látható fény az elektromágneses spektrumnak az a része, amit az emberi szem érzékelni tud.
 • Látható spektrum – Wikipédia
 • 2. fejezet - Az emberi látással kapcsolatos alapismeretek
 • Árnyalatok szemvizsgálata
 • A szem felépítése és működése Az emberi szem belső optikai felépítése nagyon hasonlít a digitális fényképezőgéphez, és a videokamerához.
 • Szembetegség csökkent látás
 • Látás és műkorcsolya

A látható fény színét a tiszta spektrumszínek esetén a fény frekvenciája határozza meg. Ez a sebesség a fizikai világban elérhető legnagyobb érték.

2.1. Az emberi szem

Levegőben és más közegekben a fény sebessége kisebb. Két közeg közül azt, amelyikben a terjedési sebesség kisebb, optikailag sűrűbb közegnek nevezzük.

az emberi látás tartománya

A hullámhosszt egy adott közegben a sebesség határozza meg, vagyis a hullámhossz a sebesség és a frekvencia hányadosa, tehát a különböző közegekben a sebesség értékével arányosan változik. A fény a frekvenciájával arányos nagyságú energiacsomagok, fotonok áramának tekinthető. Az elnyelődött fényenergia a közeg anyagában hoz létre változásokat.

 1. A szem színérzékenysége
 2. Emberi szem – Wikipédia
 3. A horizontális sejtek a fotoreceptorok idegvégződései által alkotott rétegben, az úgynevezett külső szinaptikus rétegben teremtenek kapcsolatokat a szomszédos sejtek között, az amakrin sejtek pedig a bipoláris és ganglion sejtek közé ékelődve töltenek be hasonló funkciót.
 4. De látóagyuk alacsonyabb fejlettsége miatt látásuk főként csak a mozgás érzékelésére szolgál.
 5. Emberi szem elölnézete Az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium EMBL heidelbergi tudósai bizonyítékokat találtak arra, hogyan fejlődött ki a gerincesek — és így az emberek — szeme.

Az anyagban a fény legfontosabb kölcsönhatásai - melyek a médiatechnológiákban alkalmazást nyernek - a következők: - hőhatás pl.