Gyengén látó jogok teljesítéséért.


Az alapvető jogok biztosa az online pénztárgépek akadálymentessé gének hiányáról, a vak és gyengénlátó személyek egyenlő esélyű hozzáférésének fontosságáról Az alapvető jogok biztosa szerint alapjogi visszásságot okoz, illetve a Fogyatékosságga l élő személyek jogairól szóló Egyezményben CRPD meghatározott nemzetközi kötelezettségek nek sem felel meg az az előírás, hogy a vak és gyengénlátó vállalkozók, munkavállalók csak online pénztárgéppel tehetnek eleget a nyugtaadási kötelezettségük nek.

Ez a berendezés az ő számukra ugyanis jelenleg nem akadálymentes.

  • Gyengén látó jogok teljesítéséért Gyengénlátó hogyan kell kezelni.
  • Látásjavító szemüveg velemeny

Székely László ombudsman ajánlásában a nemzetgazdasági miniszter mielőbbi intézkedését kérte. Egy látássérült, masszőrként dolgozó panaszos arról számolt be az alapvető jogok biztosának, hogy megvásárolta a A panaszos a gyengén látó jogok teljesítéséért vizsgálatát kérte, mert használható megoldás hiányában a munkavégzését kénytelen felfüggeszteni. A fogyatékosságga l élő személyek jogainak védelméért külön is felelős biztos vizsgálatot indított az ügyben.

gyengén látó jogok teljesítéséért

Székely László jelentésében megállapította, hogy a Munka törvénykönyve és a Fogyatékos személyek jogairól szóló törvény alapvetően a munkáltatók kötelezettségek ént határozzák meg, hogy biztosítsák a fogyatékosságga l élő munkavállalóik számára az egyenlő eséllyel hozzáférhető munkakörülménye ket.

Az ombudsman ugyanakkor rámutatott, hogy az jó közeli látás, mint a közteherviselés fontos része az Alaptörvényben rögzített általános állampolgári kötelesség, ezért nélkülözhetetle n, hogy a kötelezettség teljesítésének eszközét, jelen esetben a pénztárgép használatát a vak és látássérült munkavállalók számára is hozzáférhetővé, akadálymentessé tegyék.

Játékfoglalkozás vak, aliglátó, gyengénlátó, és éplátó felnőtteknek- 25. alkalom

Az ombudsman hangsúlyozta azt is, hogy a CRPD alapelvei — így különösen az egyéni autonómia, a saját döntés meghozatalának szabadsága és a személyek függetlenségéne k tisztelete, a teljes és hatékony társadalmi részvétel, a tényleges hozzáférhetőség — általános érvényű, a részletszabályo kon végighúzódó, az egyes konkrét előírások hátterét jelentő alapvető követelmények.

A biztos szerint a CRPD rendelkezései alapján az online pénztárgépek akadálymentessé ge garantálná a vak és gyengénlátó személyek munkához való jogának érvényesülését. A jelentés rögzíti, hogy az ésszerű alkalmazkodásna k, az egyenlő esélyű hozzáférésnek fokozottan érvényesülnie kell, és mindezek elválaszthatatl anok a foglalkoztatásh oz kapcsolódó adózási tevékenység feltételeitől.

gyengén látó jogok teljesítéséért

A biztos felhívta a figyelmet, hogy az akadálymentessé g biztosításának hiányában az online pénztárgép használatának előírása nem egyeztethető össze az egyenlő bánásmód követelményévela CRPD rendelkezéseive Az ombudsman jelentésében előremutatónak nevezte azt, hogy a megkeresett Nemzetgazdasági Minisztérium válaszában előzetes együttműködési szándékáról tájékoztatta: az online pénztárgépek akadálymentesít ését garantáló követelmények meghatározásako r a minisztérium számít a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége MVGYOSZ fejlesztési javaslataira.

Székely László a nemzetgazdasági minisztertől kérte, hogy — az érintett érdekképviselet i szervezetek bevonásával, az általuk tett javaslatok és a rendelkezésre álló lehetőségek egyidejű figyelembevétel ével — kezdeményezze az online pénztárgépek használatát előíró rendelet módosítását, hogy a vak, gyengénlátó emberek számára is biztosítsák az egyenlő esélyű alkalmazás lehetőségét.

gyengén látó jogok teljesítéséért