Hogyan lehet javítani a látást j rodale


Aktív és ökoturisztikai keresletet és motivációt felmérő kutatás 45 5 Nyaralás alatti munkavégzés: a workcation turizmus elméleti és gyakorlati kérdései Szerzők: Pécsek Brigitta 1 Munka, szabadidő és alvás a három fő tevékenység, melyek ciklikus váltakozásai mentén éli életét a modern ember.

A három alaptevékenység a múltban egyértelműen elkülönült egymástól. A határok elmosódása a későmodernitás trendje, melynek következményeképpen napjainkban két, egymással ellentétes, utazási forma terjedésének lehetünk tanúi: a staycation turizmus az otthon elhagyása nélkül és a workcation nyaralás alatti munkavégzés.

A tanulmány ez utóbbi jelenséget vizsgálja meg elméleti és gyakorlati oldalról: a szerző először egy saját workcation koncepciót fogalmaz meg, majd a szakirodalom és az online kérdőíves megkérdezés elemzésének eredményeként hat különböző workcation turista típust különít el és jellemez.

Ezek alapján meghatározza azt a szegmenst, mely igények figyelembevételével egy adott település fenntartható turisztikai fejlesztéseket vihet végbe. A szerző zárásként egy külföldi példát is bemutat, ahol ezek a fejlesztések már megvalósultak, és sikeresen működnek.

Kulcsszavak: workcation, nyaralás, stressz, digitális nomád.

ÖNGYÓGYÍTÁS TENYÉRMASSZÁZZSAL - PDF Free Download

Bevezetés Jelen tanulmány célkitűzése kettős, mivel az elméleti háttér elemzése és a ráépülő empirikus kutatás segítségével egy turizmusközpontú elméleti keretet is nyújt egy koncepció és egy tipizálás formájában a workcation jelenséget vizsgálni szándékozó társadalomkutatóknak. Azonban a turizmusfókuszú, szabadság alatti munkavégzést elemző kutatások száma elenyésző, és a meglévők is a munka felőli megközelítést alkalmazzák, a workcation koncepciója elkerülte a turizmuskutatók fő sodrát.

A kutatások csekély száma a fogalmi keretek hiányának tudható be, a kifejezést még napjainkban is csak az internetes alternatív urbánus és szleng szótárak tartalmazzák, ahol az alábbi általános definíció olvasható: fizetett üzleti 1 óraadó, Kodolányi János Egyetem, út, mely nyaralással kombinálható.

Egy másik gyakran olvasható definíció szerint: a munka és a vakáció kombinációja 3. Ezek a fogalom magyarázatok egyedül a digitális nomádra vonatkozhatnak, mely a workcation turisták később taglalt hat lehetséges csoportja közül csak az egyik. Ez a szűk perspektíva nem meglepő, hiszen ez egy jól látható csoport, így igényei is könnyen felmérhetőek. Ugyanakkor a turisták többsége szabadidős céllal indul útnak, még akkor is, ha nyaralása során munkával kapcsolatos tevékenységet is folytat.

Az elméleti részben olvasható a workcation turizmus egyik lehetséges definíciója, myopia kezelés új módszerek a szabadság alatti munkavégzés és a stressz összefüggéseinek a taglalása követ. A tanulmány második részében az online kérdőíves kutatásba bevont magyar nyelvű személy válaszai alapján a workcation turisták kategorizálására kerül sor.

ÖNGYÓGYÍTÁS TENYÉRMASSZÁZZSAL

Végül egy működő külföldi gyakorlat leírásán keresztül egy konkrét turisztikai fejlesztési hogyan lehet javítani a látást j rodale is megfogalmazódik. Elméleti háttér 2. Leszögezi, hogy a modern világ állandó változása az egyént identitásában bizonytalanítja el, melynek következtében gyökérverésre is képtelenné válik. Ez a modern fluiditás ECO utolsó művében is megjelenik, aki szintén a modern társadalom folyékonyságáról ír.

A határok lebontása a munka hogyan lehet javítani a látást j rodale a szabadidő viszonyában is megmutatkozik. Napjainkban az alternatív munkaidő rendszerek a rövidített munkahét, a rugalmas munkaidő, a távmunka, a munkakör megosztás, a speciális foglalkoztatási programok, illetve a munkaerő kölcsönzés terjedésének lehetünk tanúi.

A technika fejlődésével együtt ez a rugalmasabb rendszer sokak számára lehetővé teszi a munkahelyen kívüli munkavégzést, mely utat nyitott a workcation jellegű nyaralásoknak.

életmód-gyakorlati és elméleti világkép

Korábban a hivatásturizmus volt az egyetlen, ahol az utazás során munkavégzés történt, így az nem is sorolódott a szabadidős turizmus ernyője alá.

Az üzleti célú utazásoknál, ha egy üzletember a célterületen szabadidős turistaként szándékozott viselkedni, ezt az üzleti út előtt vagy után a saját pénzügyi forrásából tehette meg. Napjainkban az számít kivételnek, ha valaki teljesen nyaraló üzemmódba kapcsol, és kollégáival, üzleti partnereivel nyaralása alatt egyáltalán nem tart kapcsolatot.

A fent említett fluiditás konkrét turisztikai leképeződése két ellentétes hibrid trend megjelenése: a staycation turizmus az otthon elhagyása nélkül és a workcation nyaralás alatti munkavégzés jelensége. A staycation a as nemzetközi pénzügyi válság idején került a turizmuskutatók homlokterébe, amikor többnyire anyagi megfontolásból egyre többen fedezték fel lakóhelyük természeti és kulturális vonzerejét, és lakhelyükön vagy ahhoz közel nyaraltak.

Turizmuselméleti szempontból az újdonság ereje abból fakad, hogy felteszi a kérdést: a turisztikai élmény megszerzéséhez és átéléséhez szükséges-e a fizikai eltávolodás vagy elég az agy turisztikai üzemmódba való átállítása. Jelen tanulmány központi témája, a workcation, pont a másik oldalt feszegeti, vagyis szükséges-e a munka százszázalékos hátrahagyása a kikapcsolódáshoz.

A turizmuskutatás egyik hiányossága a szabadság alatti munkavégzés tudományos alapokon történő vizsgálata, melynek következménye a téma bulvár, illetve ismeretterjesztő média általi kisajátítása. Általánosan elfogadott definíció hiányában a saját elméleti és empirikus kutatásaimra támaszkodva az alábbi workcation definíciót fogalmaztam meg: A workcation a turizmus hibrid típusa, mivel a turista szabadidős vagy kettős üzleti és szabadidős motivációval indul útnak, és otthonától távol, a modern technikának köszönhetően, munkavégzést és szabadidős tevékenységeket is folytat.

A koncepció fő előnye, hogy az utazók teljes spektrumát lefedi, akik nyaralásuk során bármilyen munkával kapcsolatos tevékenységet végeznek. A tudományokon átívelő, gyakran mozaikos szakirodalom a jelenség pozitív és negatív oldalát is megvilágítja. Az elemzés nem tér ki az orvosi szempontú kutatásokra, melyek meghaladnák jelen tanulmány kereteit.

A menedzser-kutatásokkal foglalkozó SILVERMAN szerint az alkalmazottak oldaláról elhangzó gyakori ellenérv a párhuzamos cselekvések rossz hatékonyságú outputja és alacsony minősége. A szerző úgy véli, hogy a hagyományos nyaralás elmaradása ugyanolyan kiégést okozhat, mintha az illető el sem utazott volna.

A fentieket erősíti meg az a felmérés is, mely a munkavállalók elégedetlenségét a szabadság alatti munkaelvárások szempontjából vizsgálta 4. A különböző idők munkaidő és szabadidő ilyen intenzív összemosódásának hosszú távú negatív hatásai a téma frissessége miatt még video szemműtét myopia bizonyíthatóak.

Vannak kutatások arra vonatkozóan is, hogy a munka és a privát élet kiegyensúlyozása szempontjából még a dolgos nyaralás is kedvezőbb a test és lélek szempontjából, mintha egyáltalán nem történne helyváltoztatás NAWIJN DAMEN Véleményük szerint egy munkával eltöltött nyaralás kevésbé stresszes, mint a láblógatós szabadság utáni első napok, melyek gyakran a feltornyosult elvégzendők miatt válnak stressz forrásává.

40 év után a látás romlott

A munkavállalók mellett a cégvezetők és a kisvállalkozók egy része is úgy vélte, hogy bizonyos mennyiségű nyaralás alatti munka szükséges a zökkenőmentes üzletmenet fenntartásához. Hogyan lehet javítani a látást j rodale kontextusba helyezve érdemes kitérni a holland munkaerő-piaci és jogi szabályozás néhány sajátosságára. A hollandok átlag 20 nap fizetett szabadsága az egyik legrövidebb az Európai Unióban, hogyan lehet javítani a látást j rodale ellenére a hollandok az egyik leggyakrabban utazók.

A munkaidő hossza tekintetében a heti átlag 38 órás munkaidővel az EU átlag 40,3 óra, az amerikai 47 óra a legkevesebbet dolgozók közé tartoznak. Elképzelhető, hogy a hollandokat azért zavarja kevésbe a nyaralás alatti munkavégzés, mert a hétköznapokban is képesek megtalálni a munka-szabadidő egyensúlyát, és napi szinten jut idejük kikapcsolódásra.

A kiegyensúlyozottsághoz hozzátartozik, hogy a hollandok nagyrészének maga a munkábajárás is kevésbé stresszes, mivel nagyszámban használnak kerékpárt, és a sport köztudottan jóllétet növelő tényező a termelődő boldogsághormonoknak köszönhetően. A kérdés összetettségét jól mutatja a felsőoktatásban dolgozó oktatók és kutatók szabadság alatti munkavégzéshez való viszonya. A ResearchGate 5 kérdőíves megkérdezésének eredménye rámutatott, szemmasszírozó a látás helyreállításához a válaszadók mindegyike dolgozik nyaralása alatt.

Az okokat keresve a döntő érv: A 5 nyaralás alatt több idő jut kutatásra. A hozzászólásokból az is kiviláglik, hogy a megkérdezettek kifejezetten kedvelik és várják ezeket a dolgos nyaralásokat, mert a mozgalmas szorgalmi időszak után végre lelassulhatnak, szakirodalmat olvashatnak és tanulmányokat írhatnak.

Úgy vélem, hogy sokuk számára az olvasás és írás lassú folyása szemben a szigorú tantervek mentén tartott előadások és számonkérések menetrendjével már eleve kikapcsoló hatású. Az elemzés hiányossága, hogy nem tér ki a munkavégzés fogalmának lehatárolására, példának okán, hogy egy történész nyaralás során írt történelmi témájú detektívregénye mennyiben tekinthető munkának vagy szabadidős tevékenységnek. A ben készült amerikai Project: Time Off kutatás 6 olyan kérdéseket feszegetett, melyek eddig empirikusan nem kerültek terítékre.

Ilyen például a munkamártírok teljesítményének és jutalmazásának vizsgálata. A kutatás munkamártíroknak nevezte azokat a kollégákat, akik azért mondanak le szabadságukról, mert úgy érzik, hogy senki nem képes ideiglenesen a helyükre lépni. A szerzők arra is rámutattak, hogy ezek az alkalmazottak nemcsak alacsonyabb színvonalú munkát tettek le az asztalra, mint társaik, de ennek következtében kisebb mértékben is kaptak jutalmat fizetésemelés vagy bónusz formájában.

gyógyszerek a látási lista helyreállításához

A teljes állású alkalmazottak a szabadság alatti munkavégzést inkább negatívan élik meg, mert úgy érzik, hogy még a szabadidejükkel sem ők rendelkeznek. A kisvállalkozók és a felső vezetők, akik pozíciójukból adódóan társadalmi idejükkel szabadabban rendelkeznek, a felsőoktatásban dolgozókhoz hasonlóan, bár eltérő okból kifolyólag, a nyaralás alatti munkavégzés pozitív oldalát emelték ki.

További elemzés tárgya lehet, hogy ha az alkalmazottak is megkapnák ezt a döntési szabadságot, az hogyan befolyásolná a workcation-höz való hogyan lehet javítani a látást j rodale.

este elvesztette a látását

Módszer A kutatás októberében online kérdőíves megkérdezés keretében zajlott, melyben férfi és nő, összesen fő vett részt. Fő hátrányként az anonimitásból adódóan előforduló illetéktelen kitöltések, illetve a reprezentativitás hiánya hozható fel.

Mindennapi ideológiánkat add meg nekünk ma...

Azonban a téma újdonsága és a kutatás dominánsan elméleti jellege miatt sem az online megkérdezés, sem a kényelmi minta nem volt gátló tényező. Ezt támasztja alá FRICKER kutatása is, aki az internetes kutatási módszereket hasonlította össze a hagyományos módszerekkel, és érvényességben nem talált különbséget a két módszer között. Ráadásul ez a téma szorosan kötődik a virtuális világhoz, így nem véletlen, hogy a tanulmányban idézett munkák szintén az online megkérdezéses módszert és a kényelmi mintavételt választották.

A 12 kérdéses, magyar nyelvű kérdőív az utazások gyakoriságára, a nyaralásra vitt technikai eszközökre, a munkavégzés gyakoriságára és a nyaralás alatti stresszre kérdezett rá. A minta demográfiai jellemzőit az 1.

Vérnyomáscsökkentő mellett szedhető a Rhodiola rosea. Válasz Olvasóimnak szám

Ennek fő oka, hogy a modern technológiával kapcsolatos magyar nyelvű irodalom szintén ezt a csoportosítást használja TARI, másrészt ily módon a nemzetközi összehasonlítások is könnyebben kivitelezhetőek.

A foglalkozási megoszlást tekintve a közép- és felső vezetők, valamint a nyugdíjasok hasonló arányt képviseltek, viszont elenyésző volt a diákok és a vállalkozók aránya. Az utóbbiak alacsony száma azért is meglepő, mivel a KSH kimutatása szerint a nyilvántartásba vett önálló vállalkozók száma végén volt 7. Meglepő módon a nemzetközi kutatásokban szintén nem lelhetők fel vállalkozókra vonatkozó felmérések, mely azt valószínűsíti, hogy ezt a réteget csak célzottan, más eszközökkel lehet megszólítani.

A téma korosztályos vizsgálatához kapcsolódó nemzetközi kutatási eredmények korlátozottan állnak rendelkezésre. A már idézett amerikai Project: Time Off vizsgálat a mostani mintához hasonló módon az X és az Y generációt találta legaktívabbnak a nyaralása alatt.

  • Online látás-helyreállítási szimulátor
  • Vízió földalatti munka
  • A látás teljes helyreállítása a Bates-módszer szerint

Eredmények Ez a fejezet a megkérdezettek utazási szokásaival kapcsolatos kérdések elemzéseit, valamint a kérdőíves kutatás és a szakirodalom alapján a hat workcation turista típust mutatja be. Az első kérdés a megkérdezettek utazási gyakoriságára vonatkozott. A nyaralás gyakorisága 2.

Alig kevesebb azoknak a száma, akik évi egy alkalommal, valószínűleg nyáron utaznak. Tehát az utazás kortól és foglalkozástól függetlenül gyakori szabadidős tevekénységnek bizonyult a válaszadók körében. Ebben a tekintetben a minta reprezentatívnak tekinthető, mivel a magyar lakosság ben 20 millió alkalommal utazott, vagyis a 10 millió főre vetítve átlagban 2 alkalommal indultunk útnak 8.

Mivel napjainkban a hivatalos és a magánélet is azonos virtuális térben folyik, bizonyos összemosódás elkerülhetetlen, és gyakran az egyén logisztikai képességére van bízva, hogy mennyire képes a kettőt különválasztani.

(PDF) Mindennapi ideológiánkat add meg nekünk ma | Ivácson András Áron - powerpointakademia.hu

A következő kérdés a leggyakrabban használt technikai eszközre vonatkozott. Utazásra elvitt technika 3. Ehhez az okostelefonok multifunkciója mellett a diszkont légitársaságok szigorú csomaglimitje is hozzájárult, mely nem teszi lehetővé nehéz laptopok szállítását. Ugyanakkor minden informatikai újdonság, így a tablet kifejlesztéséhez is hoszszú évek kutatómunkája volt szükséges, melynek versenyképtelensége a szakembereket is meglepte.

www.nelegybeteg.hu - Zsoldos Bence weblapja

A két passzív tevékenység végzett az élen, az és az SMS hogyan lehet javítani a látást j rodale, mely inkább csak a munkaesemények követését jelenti, és nem aktív bekapcsolódást a munkafolyamatokba. A többi munka tevékenység szabadidős tevékenységekkel párhuzamosan is végezhető, vagyis a dolgozó felet nem vonja ki a vele együtt utazók társaságából. Az álláshirdetések gyakori elvárása a figyelem megosztására való hajlandóság, mely minden alkalommal mint pozitív, kívánatos követelmény jelenik meg.

A tanulmány terjedelme nem teszi lehetővé a téma kifejtését, csak két irodalmat idéznék fel, melyek szerint a multitasking nemcsak természetellenes, hanem az elvégzett munka minőségét is rontja. A szabad- és a munkaidő összefüggéseit vizsgálta a már ráadásul távollátás említett GFK globális marketingkutatással foglalkozó cég is, mely januárjában végzett felmérésében tizennyolc év feletti amerikai dolgozót kérdezett meg, akik főállásban legalább heti 35 órát dolgoztak, és jogosultak voltak fizetett szabadságra.

A kérdőív főt talált, akik képesek voltak munkájukhoz a munkahelyükön kívül is hozzáférni, ezért az eredmények erre a mintegy két és félezer válaszadóra vonatkoznak. A válaszok alapján négy különböző turista típust definiáltam. A kutatás pusztán turizmusfókuszú, hogyan javíthatom látásomat 5 orvostudomány kompetenciájába tartozó vizsgálatot nem végeztem, és erre irányuló következtetést nem vontam le.

Az eredmény munkavállalói és munkáltatói szempontból is aggodalomra ad okot, mivel azt sugallja, hogy a szabadságról visszajövők fele munkavégzéstől függetlenül nem tudott kikapcsolódni távolléte alatt.

Ahhoz, hogy ezt a heterogén csoportot tipizálni lehessen, a nyaralási stressz okait, a kort és a foglalkozást vetettem össze, mely alapján négy fő csoportot definiáltam, melyeket kizárólag a szakirodalom alapján két altípussal egészítettem ki.

A csoport egésze az X és az Y generációhoz tartozik. Foglalkozás területén nincs elhatárolható csoport. Ezek az utazók mindkét esetben szoronganak, akár dolgozniuk kell, akár nem, ha a technikához való hozzáférésük nem ideális. Az ebbe a csoportba tartozó turisták nagy eséllyel képtelenek a szabadság alatt kiengedni, így épp olyan stresszesen térnek vissza munkahelyükre, mintha el sem mentek volna.

Turizmus szempontjából a legnehezebben kielégíthető csoport, mivel a modern technika biztosítása nem elegendő nyaralás alatti jóllétükhöz. Fiatalabb korcsoportról van szó, a Z generáció és a diákok teljes csoportja sorolható ide.

Ez a típus elsősorban nem a munkavégzés kényszere miatt kerül stresszes állapotba, hanem a technikai feltételek nem ideális volta folytán.

Ők azok, akik nem feltétlenül a munkatársakkal való kapcsolattartás miatt ellenőrzik állandóan telefonjaikat és egyéb eszközeiket, hanem megszokásból, esetleg önmaguk megnyugtatására.

Turisztikai kínálat szempontjából nem jelentenek kihívást, az ingyenesen hozzáférhető modern technológia biztosítása már pozitív vendégelégedettséghez vezethet. Ez a típus a modern technológiai adottságok előtt is létezett, csak turisztikailag nem voltak megfoghatóak, mivel a múltban képtelenek voltak elutazni, hiszen igényeiket a turizmus oldaláról nehezen lehetett kielégíteni.

Ők azok, akik a legmodernebb eszközökkel felszerelkezve érkeznek, így nincsenek ráutalva az adott szálláshely technikai felszereltségére. Ebbe a csoportba tartoznak azok a válaszadók, akik képesek nyaralási üzemmódba kapcsolni, és nem szoronganak akkor sem, ha a nyaraláshoz munkavégzés társul, vagy ha a technikához való elérhetőségük nincs biztosítva.

Ez az a csoport, akik a munkatevékenységeket is képesek szervesen beilleszteni a szabadidős programjaikba. Ez a típus a nyaralás alatt a szabadidőt csupán annyi munkával fűszerezi, mely számára a munkahelyen kívül eltöltött napokat stresszmentessé teszi. Turizmus szempontjából ideális turisták, mivel a munkával kapcsolatos kötelezettségeik nem befolyásolják nyaralási elégedettségük szintjét. Ebbe a csoportba soroltam a szakirodalom alapján beazonosítható két speciális alcsoportot.

Szerintük vannak bizonyos mind a myopia, mind a hyperopia kezelése foglalkozást űzők, mint például az írók vagy művészek bizonyos csoportja, akik tudomást sem vesznek a modern technika vívmányairól. Számukra hagyományos eszközeik, mint az írógép vagy a notesz és a toll használata az alkotási rituálé szerves része, mely akár a kreatív gondolatok születését is elősegítheti.

Kissé meglepő módon az ő igényeik hasonlatosak a munkafüggők csoportjához, vagyis az esztétikus, inspiratív környezet a döntő, míg a technikai felszereltség elhanyagolható tényező. A múltban alkotótáborokban és művésztelepeken Dunakanyar, Balaton-part gyűltek össze hasonlóan gondolkodó társaikkal.

Magyarországon számos festői település válhat a ludditák számára ideális alkotó helyszínné, akár a régi tradíciókra alapozva, akár új fejlesztés eredményeként. Digitális nomád: szintén a stresszérzéketlenek csoportjához tartoznak, azonban a ludditák tökéletes ellentétei.

Kettős motivációval kelnek útra, így klasszikus értelemben vett szabadidős turistának sem tekinthetők. A turizmusban a digitális nomád jelentése: olyan személy, aki a modern technológiának köszönhetően helytől függetlenül állandóan kapcsolódik a virtuális világhoz, mely által generált bevétel lehetővé teszi számára az állandó vagy gyakori utazást.

Ez a turista utazásai során egyszerű szálláshelyeket és kevés szolgáltatást vesz igénybe. Kategóriák Tartózkodási idő Preferált környezet Munkakörnyezet Napi rutin Helyiekkel való viszony Társadalmi élet Turista típusa Infrastruktúra igény Ökológiai lábnyom Szálláshely típusa A digitális nomád jellemzői Fogyasztói kosár tartalma Élményfogyasztás Forrás: saját szerkesztés 4.

A napi rutinjukban a munkavégzés elsősorban a távoli ügyfélkörükhöz, szabadidejük a helyiek szokásaihoz alkalmazkodik.

Forrai Ildikó - szem látás javitása szemüveg nélkül

A hosszabb tartózkodásnak köszönhetően előbb-utóbb új ismerősökre és barátokra is szert tesznek a helyiek körében. A digitális nomádok az urbánus tereket vagy a városokhoz közel található festői környezetet preferálják. A városi tér elsősorban a modern technológia miatt szükséges a számukra, másodsorban a kulturális és szórakozási lehetőségek igénye miatt.

Továbbá a városi tereken nagyobb eséllyel találkoznak hasonló életvitelű emberekkel.

A számozott zónák a test egész hosszában végigfutnak, a fejtől egészen a lábujjakig, emellett az elülső testféltől a hátig, a testen át is folytatódnak. Ezek a láthatatlan energiazónák csupán segítenek elhelyezni a szerveknek megfelelő egyedi reflexzónákat. Amint a csöppnyi idegimpulzusok megsemmisítik a csatornákat eltömő akadá­ lyokat, az életenergia az egész testben szabadon fog áramolni, ami lét­ rehozza az egészséges egyensúlyt. Látható, hogy az egyes számú vonal áthalad a fej középvona­ lán, majd az orron, a szájon, a nyakon és a torkon keresztül folytatódik egészen a gerincig.

A digitális nomádoknak a tömegturistától eltérő életvitelük miatt az ökológiai lábnyoma is kisebb, mértékét tekintve valahol a helyiek és a turisták között helyezkedik el. A konkrét pozíciót nagyban befolyásolják a lakhatási körülmények, mely lehet rövidtávú lakásbérlés vagy kereskedelmi szálláshely.

Az ökológiai lábnyomra negatívan vagy pozitívan hat a használt közlekedési eszköz, így amennyiben intenzív gépkocsi használat realizálódik, a digitális nomád a hosszú tartózkodási idő pozitív hozadékát akár ki is olthatja.

  1. Látásvesztési műtét

Az alábbiakban a német gyakorlaton keresztül illusztrálom, hogy egy jól pozícionált workcation üdülőhely könynyen adaptálható a magyar vidéki viszonyokra, mivel nem kíván különleges adottságokat. A 12 ezres történelmi város hivatalos gyógyhely, mely a Hoher Flaming Natúrpark közepén fekszik.