Mutatják a látás asztalát, Tesztek a Rabkin asztal látáshoz


Számítógépes látásvizsgálatok Úgy tűnik, hogy látása romlani kezdett?

Magyar Antropozófiai Társaság "Nagyhétfő Az az út, amit Jézus tanítványaival a nagyhét minden napjának reggelén és estéjén megtett, mikor este a városból Betániába ment és reggel ismét visszatért Jeruzsálembe, egy csendes hely mellett vezet el, amit még ma is a titok sűrű hangulata leng körül.

Ha Jeruzsálemből jövet áthaladtunk az Olajfák Hegyének csúcsán és a másik oldalon lassan a völgy felé tartunk, ahol a Júda puszta mélységeiből a Holttenger földalatti varázstükre csillog felénk, akkor félúton az Olajfák Hegye és Betánia között egy falakkal körülvett helységhez mutatják a látás asztalát.

Fekete ciprusok nyúlnak ki a falak mögül és mint komor, ünnepélyes jelek mutatnak fel az égre. Ezt a települést nem szabad a többi faluhoz hasonlónak elképzelnünk.

Tesztek a Rabkin asztal látáshoz

Azokat az embereket, akik ide költöztek, hogy itt közös életet éljenek, különleges szellemi-vallás os törekvés tartotta össze. Az egyszerű kunyhókat, melyek itt állhattak, fügefa liget vette körül, amiről a hely nevét kapta. Ezek a fügefák azonban nemcsak pusztán azért voltak ott, hogy hasznot hajtsanak, hanem az ott lakó emberek szent fái, szellemi törekvéseik látható jelei is voltak. Olyan emberekről volt szó, akik arra törekedtek, hogy köreikben megőrizzék a régi emberiség szellemi titkát, ami egyszer az Új- testamentumban is felbukkan, Natanel történetében.

Betesda, a fügefák háza, olyan hely volt, ahol a régi tisztánlátást gyakorolták. Innen hozatta el Jézus Virágvasárnap reggelén Péterrel és Jánossal a nőstény szamarat és a csikóját, mert nem csak szent fáik, hanem szent állataik is voltak.

A szamaraikat nem a hasznuk miatt tartották. Ezek is egy titok kifejezői voltak ezeknek az embereknek körében. Hiszen ennek az ó-testamentumi áramlatnak a hívei nagyon jól emlékeztek még arra a mágusra, akit hajdan Babilonból hívtak oda, hogy átkával akadályozza meg az izraelita nép bevonulását az ígéret földjére.

Bálámot, nőstény szamár hátán lovagolva magas rövidlátású szülés el. De tudták, hogy a nőstény szamáron való lovaglás nemcsak az előrehaladás módját jelenti. Egy egészen különleges önkívületi állapot kifejezését is látták benne, annak az alvajáró lelkiállapotnak a kifejezését, amelyben hajdan a babiloni mágus beszélni kezdett, nem saját emberi tudata alapján, hanem mintegy szellemi megszállottságb an, de amikor a mágikus átkot akarta Izraelre szórni, -anélkül, hogy tudta volna miképp történt- áldás lett belőle.

A betesdai szent állatok mutatják, hogy az ott gyakorolt látás nem volt éber jellegű és a fizikai testhez kötött volt.

Végezzünk előzetes kimutatásához szükséges vizsgálatok bármilyen probléma, akkor otthon, de önálló diagnózis nem fog sikerülni - kell átesniük a teljes vizsgálatot szemész.

Hiszen a szamár még az újabb korok népmeséiben is a fizikai emberi test imaginatív képi kifejezésére szolgál. A szamárcsikó, amin Krisztus Virágvasárnap a szent városba bevonult, Betesda képvilágához tartozik.

Olyan volt, mintha Bálám nyelvén beszélt volna a tömeg, mikor annak, aki a szamárcsikón lovagolt, a hozsannát odakiáltotta. Jézus, mint ahogy ezt a következő napokon is tette, tanítványaival Betániába ment, hogy ott térjen pihenőre. Éjszaka tovább zúgott lelkében a hozsannázó sokaság extázisának visszhangja.

mutatják a látás asztalát

Mikor másnap reggel Jeruzsálembe mennek, sem Ő, sem tanítványai nem ugyanazok többé, mint előző nap voltak. Ismét elhaladnak Betesda mellett. Krisztus arcán rendkívüli komolyság, kérlelhetetlens ég látszik. Ekkor játszódik le az a rejtélyes jelenet, hogy odalép Betesda egyik fügefája elé. A tanítványok bizonyára csodálkoznak, hogy Jézus azt hiszi, fügét tud szedni, hiszen egyáltalán nincs most itt a fügeérés ideje.

De a hályog nem esett le a szemükről.

mutatják a látás asztalát

A tanítványok olyan napot élnek át Krisztussal Jeruzsálemben, ami meghozza a komoly szigorúság drámai kibontakozását. Mikor a templom területének küszöbére lép, kitör a zűrzavar.

Látásproblémák

Mindenkit páni félelem fog el, az asztalok felborulnak, a pénz a földre gurul. A tegnapi újongó extázis fordítottja következik be. Mindenkit rémület fog el, aki a templom területén tartózkodik. Miután Jézus és tanítványai a következő éjszakát is Betániában töltötték, másnap a reggeli szürkületben ismét Betesda mellett jönnek el.

Ekkor egy hirtelen támadt látás révén a tanítványok előtt áll az elszáradt fa képe és kérik Jézust, hogy magyarázza meg nekik ezt a rejtélyt.

Szemvizsgálat ingyen online A látásélesség ellenőrzése

Nem történt durva külső csoda, Jézus nem fosztott meg haragos hatalmi szóval egy földi teremtményt életétől. Hogy is pusztíthatta volna el mutatják a látás asztalát az embereknek a fáit, rövidlátás 6 5 előző nap oly készségesen bocsátották rendelkezésére a nőstény szamarat és a csikóját. Szellemi aktus történt, amely a szent hét misztérium-drám ájában ezen a jelentéktelen napon is fontos csomópontot jelent.

Virágvasárnap, bár Lázár feltámasztásáva mutatják a látás asztalát már megadta a jelet a döntő ütközetre, Krisztus egész lénye mégis adakozásra volt beállítva. Egy lényéről kapott pozitív benyomás volt az, ami az emberek lelkét megérintette.

Hiszen meg kell gondolnunk azt is, hogy mi volt ennek a pillanatnak egyszerű, emberi jelentősége. Jézus a templomba ment, hogy a páska-ünnepre való előkészületek során a többi hívőhöz hasonlóan imádkozzon és áldozatot mutasson be. De egész lényét megragadta a fontos döntések előérzete.

Ugorjon a monitorra 1 méteres távolságra; Ne maradjon a képen több mint 10 másodpercig; Erősítse meg az eredményeket egy papírlapra; Próbálj meg nem csikorgatni és nem változtatni a fej közvetlen helyzetét; Nézd meg a képet két szemmel egyszerre. Kontrasztérzékenység Ezt a vizsgálatot a látásélesség banális csökkentésével és asztigmatizmussal járó differenciáldiagnózisra használják.

Semmiképpen sem folyhatnak tovább békésen a dolgok. Lényének szikrázó akarati aurája is közrejátszik abban, hogy napszerű nagyságának extatikus látása megragadja a néptömeget. Krisztus átlátja a pusztán természetes lelkesedés felületességét és elégtelenségét, de még nincs alkalma védekezni és ellenhatást kifejteni.

mutatják a látás asztalát

Hiszen az embereknek igaza van. Nem kiáltanának hozsannát, ha nem vettek volna észre valamit igazi lényéből.

mutatják a látás asztalát

Hogy igazat kell nekik adnia, az kitűnik, amikor másnap a templom területén a jelenet megismétlődik. Ezúttal egy csapat gyermek kiáltja a hozsannát, mert lelkükbe hatol igazi lényének egy fénysugara.

Sohasem olvastátok-é: a gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget? Virágvasárnap vibrálása már bizonyos távolságra van tőle. A betesdai fügefák elé lép.

Ellenőrizze a térbeli kontrasztérzékenységet (NHV) otthon

Meg akarja mutatni tanítványainak, mennyit ér a tegnapi hozsánna. Nem volt az más, mint a régi látás fájának utolsó gyümölcse. A régi, természetadta, testhez-kötött tisztánlátó erők utolsó maradványa. A fügefához intézett szavaival hadüzenetet küld a régi extatikus látás egész világának. Megsejtjük, hogy itt valami nagy, emberiség-szint ű ítéletről van szó.

Meg van a hallatlanul nagy bátorsága ahhoz, hogy helyeselje és maga hívja elő a szellemi vakságot, amiből kifolyóan aztán az emberek fanatikusan követelik a halálát. Fontosabb neki, hogy az emberiség a maga, -bár tragikus, de a szabadsághoz vezető- tudati útján haladjon még akkor is, ha a szükségszerű szellemi vakságból kifolyóan Őt keresztre feszítik. Mire a tanítványok kedden reggel újra meglátják a betesdai fügefákat, a hétfői események már kitörölték az álmot a szemükből.

Elvesztettek egy illúziót. Egészséges józanság vett rajtuk erőt. Az elszáradt fügefa képét látják ott, ahol nemrég még magas értéket láttak. Az éjszakával volt rokonságban, mert az embernek nem éber, hanem csak álomszerű állapotában állt rendelkezésére. Most átlátják a tanítványok, hogy ezek az erők, amelyek a fügefa képében összegződtek, már elavultak, túlhaladottak.

Az a tanítás, mutatják a látás asztalát Jézustól most kapnak, bevezetése annak, amiben ugyanazon nap titkokkal teli esti órájában az Olajfák Hegyén fogja őket részesíteni. Tudtukra adja, hogy az emberiség egykor majd újfajta látás birtokában lesz. Csak azt kell mondjátok ennek a hegynek: menj innen, és el fog menni innen.

Szabaddá válik a kilátás: az érzékek világának hegye, ami elzárta előletek a kilátást, el fog tűnni. A földi lét sziklakövein keresztül bele fogtok látni a dolgok valódi, Isten által elgondolt lényegébe.

Ebből a szellemi vakságból kifolyólag fogják az emberek Krisztust keresztre feszíteni. A nagyhét hétfőjén egy kísértést hárít el magától Krisztus.

Ha hajlandó lett volna a régi elragadtatott állapotok erőihez kapcsolódni, akkor talán mégis felismerték volna az emberek. Nem csak hozsannát kiáltottak volna feléje, de királlyá is tették volna.

Most végleg nyilvánvalóvá vált, hogy Krisztus nem akar a régi erőkhöz kapcsolódni. Egyedül az a fontos számára, hogy az emberiség megtalálja az éberség és szabadság útját.

Hogyan lehet ellenőrizni az élességet a ház

A három év kezdetén megkörnyékezte a kísértés, hogy azt, ami holt, elevenné tegye. Most, vándorútja végén, a kísértés elhárítása közben még azt mutatják a látás asztalát megteszi, hogy az elevenből holtat csinál. Nem mond szeretetlen átkot azoknak az embereknek a fügefájára, akik előző nap még rendelkezésére bocsátották a szamarat és csikóját. Nem, a hatás lényéből árad ki.

Ő a Nap. Amikor a Nap felkel, a Hold elhalványul. Így halványulnak el a régi látás Hold-erői is. Megmutatkozik, hogy nincs többé jövőjük, mikor az új lelki fény Napja felkelt. Krisztus a templomtérre lép az emberiség legrégibb városának ősrégi szent Hold-dombján. Itt már kezdődik a nagy páska-ünnepi nyüzsgés.

Megérkezett már a sok száz húsvéti zarándok. A templom körül adnak-vesznek, kereskednek és alkudoznak. A templom területén is lázas tevékenység uralkodik, hiszen a húsvéti szertartások abból fognak állni, hogy felvezetik az áldozati állatokat és levágják a húsvéti bárányt. Ebből üzletet lehet csinálni, hiszen amit majd feláldoznak, azt előbb meg kell vásárolni. S így ott, ahol a legszentebb áldozati hangulatnak kellene uralkodnia, országos vásár alakult ki.

Az agg Hannás, a világtörténelem híres fösvénye, érti a módját, hogy csináljon jó üzletet. Már hatalmas vagyont mutatják a látás asztalát a templomi vásárból.

Mint a szadduceus főpapi klikk vezetője, a templomi üzlet alapját képező politikai kompromisszumok nak is Hannás a fő hajtóereje. Hogy vásárolni tudjanak, a különböző országokból érkező húsvéti zarándokok, először be kell váltsák pénzüket az ország hivatalos pénzére. Ez azonban császári pénz. Így aztán ahol az elárusító helyek épültek, ugyanott van a római börze is.

Bár tudták róluk, hogy a császárkultusz megbízottai, mégis beengedték a pénzügyi tisztviselőket és vámszedőket abbeli félelmükben, hogy a rómaiak különben a templom szentélyét vennék birtokukba. Így a legnagyobb mértékben elkülsőségesede tt és elvilágiasodott az, ami egykor tisztán kultikus élet volt. Az elszáradt fügefa képében a régi vallásos tudat hanyatlása mutatkozott meg a tanítványok előtt.