Vizuális művészetek, Kiválasztott cikk


vizuális művészetek alkoholmérgezés homályos látás

A vizuális művészetek és a jog — 1. A képzőművészet szabályozása Közzétéve: Megjelent a Médiatudományi Könyvtár A vizuális művészetek jogi szempontú megközelítése, vagy másképpen a művészet és a jog érintkezési pontjainak kijelölése több tudományterület irányából és különböző kutatási módszerekkel lehetséges.

vizuális művészetek a látvány most volt

Az egyik — dogmatikai oldalról is megkerülhetetlen — vizsgálati perspektíva a művészeti élet szabadságának kérdésköre, amely kijelöli az állam tevőleges magatartását aktív szerepvállalásának szükségességét és tartózkodását a beavatkozástól egyfelől, valamint a művészi szabadság pontosabban a véleménynyilvánítás szabadságának határait másfelől.

A szerzők — több lépcsőben — tisztázzák a művészet fogalmát: az első lépés a művészet általános definiálása, a második lépés a művészet behatárolása, végül a jogszabályok által használt művészet-fogalmak számbavétele — ez utóbbi nélkül nem lenne minden esetben érthető és nem vizuális művészetek el a vizuális művészetek és a hozzájuk kapcsolódó jogágak, jogterületek átfogó elemzése.

A vizsgálat és az elemzés az egyes jogterületek polgári jog, szerzői jog, kulturális jog, örökségvédelem, büntető jog, médiajog, iparjogvédelem mentén halad, és csak érintőlegesen tesz művészetelméleti vagy művészettörténeti kitekintést.

vizuális művészetek látásvizsgálati diagram a jogokról

Kapcsolódó témák.