Általános Szerződési Feltételek

Ezt a weboldalt Mokri Lívia egyéni vállalkozó üzemelteti (Nyilvántartási szám: 50569601). A továbbiakban a “PowerPoint Akadémia”, “mi”, „nekünk”, „minket” és “Szolgáltató” kifejezések a www.powerpointakademia.hu oldal tulajdonosát jelölik. Honlapunk megtekintésével, szolgáltatásaink használatával, valamint a velünk való kapcsolattartással Ön beleegyezik abba, hogy Önre jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak, illetve érvényesek. Jelem Általános Szerződési Feltételek az oldal minden felhasználójára vonatkoznak, úgymint böngészők, látogatók, ügyfelek, vásárlók, hallgatók, az eBook letöltői és a Hírlevélre feliratkozók (továbbiakban: „Felhasználó”). Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt weboldalunkat használja.

HA NEM FOGADJA EL JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PONTJAIT, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA WEBOLDALUNKAT ÉS SZOLGÁLTATÁSAINKAT!

A weboldalhoz hozzáadott új funkciók, szolgáltatások és eszközök is jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartoznak. Az Általános Szerződési Feltételek legfrissebb verzióját bármikor megtekintheti ezen az oldalon. Fenntartjuk a jogot az Általános Szerződési Feltételek bármely részének frissítésére vagy módosítására, a frissítés vagy módosítás weboldalunk történő közzétételével. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt a változások nyomon követéséért. A változtatások közzétételét követően a weboldal folyamatos használata és a weboldalhoz való hozzáférés a változtatások elfogadását jelenti.

 

1 – Általános Feltételek

A Szolgáltatás bármely részének reprodukálása, duplikálása, másolása, eladása, újraértékesítése a Szolgáltató írásos engedélye nélkül szigorúan tilos! Jelen Megállapodásban használt címek csak a kényelem érdekében szerepelnek, és nem befolyásolják vagy korlátozzák az Általános Szerződési Feltételeket.

2 – Szolgáltatásaink használata

Önnek be kell tartania a Szolgáltatásokon belül elérhetővé tett irányelveket.

Csak a jogszabályok által megengedett módon használhatja Szolgáltatásainkat, ne próbálja meg őket másképpen, mint az általunk biztosított kezelőfelületen keresztül és az utasításoktól eltérő módon igénybe venni. Felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Önnek nyújtott Szolgáltatást, amennyiben nem tesz eleget szerződési feltételeinknek vagy irányelveinknek.

Szolgáltatásaink használatával Ön nem szerez a Szolgáltatásokra vagy az Ön által elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Nem használhat fel a Szolgáltatásainkból származó tartalmat, kivéve, ha arra engedélyt kapott a tartalom tulajdonosától, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi. A jelen szerződési feltételek nem biztosítanak jogot a Szolgáltatásainkban használt márkajelzések vagy emblémák használatára.

3 – Az Ön személyes fiókja

Előfordulhat, hogy egyes Szolgáltatásaink használatához Önnek Fiók létrehozására lesz szüksége. Fiókjának védelme érdekében tartsa titokban jelszavát. Ön felel a Fiókjában vagy azon keresztül történő tevékenységekért.

4 – Adatvédelem és a Szerzői jog védelme

A PowerPoint Akadémia adatvédelmi irányelvei adnak tájékoztatást arról, hogyan kezeljük és védjük a személyes adatokat a Szolgáltatásaink használata során.

Ha rendelkezik Fiókkal, megjeleníthetjük a Szolgáltatásainkban a Profilnevét, a Profilképét, valamint harmadik fél alkalmazásaival kapcsolatos tevékenységeit (például a +1-eket, az Ön által közzétett megjegyzéseket), ideértve azok megjelenítését hirdetésekben és egyéb kereskedelmi vonatkozásokban. Az adatvédelmi irányelvekben további információt találhat arra vonatkozóan, hogy a PowerPoint Akadémia a tartalmat hogyan használja és tárolja.

5 – Szolgáltatásaink módosítása és megszüntetése

Folyamatosan javítjuk és módosítjuk a Szolgáltatásainkat. A Szolgáltatásainkat újabb funkciókkal vagy lehetőségekkel bővíthetjük, de egy Szolgáltatást fel is függeszthetünk vagy azt teljesen meg is szüntethetjük. Ha egy Szolgáltatást megszüntetünk, akkor – ha ez ésszerű módon megoldható – erre Önt kellő időben figyelmeztetjük, és lehetőséget biztosítunk az adatok megszerzésére a Szolgáltatásból.

6 – Az információ pontossága, teljessége és időszakossága

Nem vagyunk felelősek azért, ha az ezen a weboldalon rendelkezésre bocsátott információk nem pontosak, hiánytalanok vagy aktuálisak. Az ezen a weboldalon található anyagok csak általános tájékoztató jellegűek. Az ezen a weboldalon található anyagokra való hivatkozás a saját felelősségére történik. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor módosíthassuk az oldal tartalmát, de semmiféle kötelezettséget nem vállalunk arra, hogy frissítsék az információkat a saját weboldalukon. Ön elfogadja, hogy az Ön felelőssége figyelemmel kísérni weboldalunk módosításait.

7 – Termékek vagy szolgáltatások

Fenntartjuk a jogot, hogy termékeinket vagy szolgáltatásainkat értékesítsük bármely természetes vagy jogi személynek, földrajzi elhelyezkedésre való tekintet nélkül. Fenntartjuk a jogot az általunk kínált termékek vagy szolgáltatások mennyiségének korlátozására. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor megszüntessünk termékeket vagy szolgáltatásokat. Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen okból, bármikor elutasítsuk a szolgáltatás nyújtását. Nem garantáljuk, hogy az Ön által megvásárolt termékek, szolgáltatások, információk vagy egyéb anyagok minősége megfelel az Ön elvárásainak vagy, hogy a szolgáltatás/termék bármilyen hibája javításra kerül.

8 – Választható eszközök

Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy Szolgáltatásunk során hozzáférést adhatunk harmadik féltől származó eszközökhöz, melyek fölött ellenőrzésünk nincs. Nem vállalunk semmilyen felelősséget a harmadik féltől származó eszközök használatából eredő károkért. A weboldalon keresztül, harmadik fél által szolgáltatott eszközöket saját felelősségére használja, és gondoskodjon arról, hogy megismerje és elfogadja az érintett harmadik fél által nyújtott szerződési feltételeket. A jövőben a weboldalon keresztül új szolgáltatásokat is kínálhatunk. Az ilyen új funkciók és/vagy szolgáltatások is jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartoznak.

9 – Harmadik féltől származó linkek

A Szolgáltatásunkon keresztül elérhető tartalmak, termékek és szolgáltatások tartalmazhatnak harmadik féltől származó anyagokat. A weboldalunkon szereplő, harmadik féltől származó linkek olyan harmadik féltől származó weboldalakra irányíthatják Önt, amelyek nem kapcsolódnak hozzánk. Nem vállalunk felelősséget harmadik féltől származó anyagokért és weboldalakért, illetve termékekért vagy szolgáltatásokért. Nem vállalunk felelősséget harmadik fél weboldalaival kapcsolatos tranzakciókból eredő károkért. Kérjük, körültekintően nézze át a harmadik fél irányelveit és gyakorlatát, és győződjön meg róla, hogy megértette azokat, mielőtt bármilyen tranzakciót elvégezne. A harmadik féltől származó termékekkel kapcsolatos panaszokat, követeléseket és kérdéseket a harmadik félhez irányítjuk.

10 – Felhasználó megjegyzések, visszacsatolások

Ha kérésünkre, vagy kérés nélkül, Ön küld nekünk kreatív ötleteket, javaslatokat, terveket, vagy egyéb más anyagokat (továbbiakban: Megjegyzések) akár online, akár e-mailben, postai úton, vagy más módon, Ön hozzájárul ahhoz, hogy azt mi bármilyen médiumban szerkesztés, lefordítás nélkül felhasználhatjuk. Nem vagyunk kötelesek (1) megtartani ezen megjegyzéseket, (2) fizetni bármilyen megjegyzésért, (3) válaszolni ezen megjegyzésekre. Nem vagyunk kötelesek, de jogunk van ahhoz, hogy figyelemmel kísérjük, módosítsuk vagy eltávolítsuk a saját belátásunk szerint sértő, jogellenes, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, pornográf, obszcén vagy egyéb módon kifogásolható tartalmakat, vagy amelyek sértik bármelyik fél szellemi tulajdonát, vagy jelen Általános Szerződési Feltételeket. Ön elfogadja, hogy megjegyzései nem sérthetik semmilyen harmadik fél jogait, beleértve a szerzői jogot, védjegyet, magánéletet, személyiséget, vagy más személyes vagy tulajdonjogot. Ön továbbá egyetért azzal, hogy megjegyzései nem tartalmazhatnak becsületsértő vagy egyéb jogellenes vagy obszcén anyagokat, vagy olyan számítógépes vírusokat vagy egyéb rosszindulatú programokat, amelyek bármilyen módon befolyásolhatják a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó oldal működését. Nem használhat hamis email címet, mintha valaki más lenne, illetve nem téveszthet meg minket vagy harmadik felet egyéb más módon. Kizárólag Ön felel a megjegyzéseiért és azok pontosságáért. Nem vállalunk felelősséget az Ön vagy harmadik fél által küldött megjegyzésekért.

11 – Hibák, pontatlanságok és mulasztások

Előfordulhat, hogy a weboldalunkon vagy a Szolgáltatásunkban olyan információ található, amely tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat tartalmaz, amelyek az árakra, promóciókra, ajánlatokra és elérhetőségre vonatkoznak. Fenntartjuk a jogot a hibák, pontatlanságok vagy mulasztások kijavítására, valamint az információ módosítására vagy frissítésére, illetve a rendelések visszavonására, bármikor előzetes értesítés nélkül (beleértve a megrendelés elküldését is), amennyiben a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon található információ pontatlan. Nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon frissítsük vagy módosítsuk az információkat, beleértve az árazási információkat is, kivéve, ha a törvény előírja. A Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon nem kell feltüntetni a frissítési dátumot, hogy jelezze, a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon az összes információ módosult vagy frissült.

12 – Tiltott felhasználások

A jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyéb tilalmak mellett tilos a weboldal vagy annak tartalmának használata: (a) jogellenes célból; (b) másokat kérni a jogellenes cselekmények végrehajtására vagy azokban való részvételre; (c) bármely nemzetközi, szövetségi, tartományi vagy állami jogszabály, szabály, törvény vagy helyi szertartás megsértésére; (d) szellemi tulajdonhoz fűződő jogaink vagy mások szellemi tulajdonjogainak megsértésére; (e) a nemen, szexuális irányultságon, valláson, etnikai hovatartozáson, fajon, koron, nemzeti származáson vagy fogyatékosságon alapuló zaklatás, visszaélés, sértés, sérelem, rágalmazás, megbélyegzés, megfélemlítés vagy megkülönböztetés céljából; (f) hamis vagy félrevezető információk benyújtására; (g) feltölteni vagy továbbítani vírusokat vagy bármilyen más olyan rosszindulatú kódot, amelyet bármilyen módon felhasználni fog, amely befolyásolhatja a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal, más weboldalak vagy az Internet működését; (h) mások személyes adatainak összegyűjtésére vagy nyomon követésére; (i) spamelésre; (j) bármilyen obszcén vagy erkölcstelen célból; vagy (k) a Szolgáltatás, vagy bármely kapcsolódó weboldal, más weboldalak vagy az Internet biztonsági jellemzőinek beavatkozására vagy kijátszására. Fenntartjuk a jogot arra, hogy megszüntessük a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal használatát az előzőekben említett tiltott felhasználások bármelyikének megsértése miatt.

13 – Felelősség kizárása, korlátozása

Nem garantáljuk, hogy a Szolgáltatásunk használata folyamatos, időszerű, biztonságos vagy hibamentes lesz. Nem garantáljuk, hogy a Szolgáltatás használatából származó eredmények pontosak vagy megbízhatóak lesznek. Ön elfogadja, hogy időről időre eltávolíthatjuk a Szolgáltatást határozatlan időre, vagy bármikor visszavonhatjuk a Szolgáltatást figyelmeztetés nélkül. Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatás használata vagy a Szolgáltatás igénybevételének képtelensége az Ön kizárólagos felelőssége.

14 – Szavatosság

A jelen szerződési feltételekben vagy a további szerződési feltételekben kifejezetten megállapított feltételeken kívül sem a Szolgáltató nem tesz semmilyen konkrét ígéretet a Szolgáltatásokkal kapcsolatban. Például semmilyen kötelezettséget nem vállalunk a Szolgáltatásokon belüli tartalmat, a Szolgáltatások sajátos funkcióit, vagy a megbízhatóságukat, rendelkezésre állásukat vagy az Ön igényeinek kielégítésére való alkalmasságukat illetően. A Szolgáltatást úgy biztosítjuk, „ahogy van”.

A jogszabályok által megengedett mértékben a szavatosság valamennyi formáját kizárjuk.

Amennyiben a jogszabály azt lehetővé teszi, a Szolgáltató nem vállal felelősséget az elmaradt haszonért, kiesett bevételért, az elveszett adatokért, a pénzügyi veszteségért, illetve nem nyújt közvetett, rendkívüli, következményi, nem vagyoni vagy büntető jellegű kártérítést.

A Szolgáltató semmilyen esetben nem felelős az ésszerű módon előre nem látható veszteségekért vagy károkért.

15 – Kártérítés

A Szolgáltató a jelen szerződési feltételek alapján támasztott bármilyen, így vélelmezett szavatosságokat is magában foglaló követeléssel szembeni teljes kötelezettségvállalása – amennyiben a jogszabály ezt lehetővé teszi – arra az összegre korlátozódik, amelyet ön a Szolgáltatás használatáért részünkre kifizetett (illetve amennyiben így döntünk, a Szolgáltatás nyújtásának megismétlésére).

Ha Szolgáltatásainkat használja, akkor elfogadja jelen szerződési feltételeket. Vállalja, hogy megtéríti és kártalanítja a Szolgáltatót mindennemű olyan eljárással vagy keresettel szemben, – beleértve a követelésekből, veszteségekből, károkból, perekből, ítéletekből, perköltségekből és ügyvédi díjakból eredő felelősséget és költségeket – amely a Szolgáltatások használata kapcsán, azzal összefüggésben, vagy a jelen feltételek megsértése kapcsán merült fel.

16 – Elválaszthatóság

Ha kiderül, hogy az adott szerződési feltétel nem végrehajtható, ez nem befolyásolja a többi szerződési feltétel érvényességét.

17 – Felmondás, megszüntetés

Jelen szerződési feltételek addig érvényesek, amíg Ön vagy mi fel nem mondjuk, illetve megszüntetjük. Jelen szerződési feltételeket Ön bármikor felmondhatja úgy, hogy értesít bennünket arról, hogy már nem szeretné használni a Szolgáltatásainkat vagy a weboldalunkat. Ha mi úgy ítéljük meg, vagy gyanítjuk, hogy Ön nem tartotta be a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, akkor bármikor felmondhatjuk ezt a Megállapodást indoklás nélkül, és Önt terheli a felelősség minden esedékes összegért a felmondás dátumáig, beleértve a felmondás napját is; és/vagy ennek megfelelően letiltjuk az Ön hozzáférését a Szolgáltatásunkhoz (van annak egy részéhez).

18 – A Szerződési Feltételekről

Ha a jelen szerződési feltételek és a további szerződési feltételek ellentétesek egymással, a további szerződési feltételeket kell irányadónak tekinteni.

A jelen szerződési feltételek a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolatot szabályozzák. A jelen szerződési feltételek nem teremtenek semmiféle jogosultságot harmadik személy kedvezményezett javára.

Amennyiben nem tesz eleget a jelen szerződési feltételekben foglaltaknak, és mi nem tesszük meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, ez nem jelenti azt, hogy lemondanánk esetleges jogainkról (például az intézkedések jövőbeni megtételéről).

19 – Irányadó jog

A jelen szerződési feltételekből eredő vagy az ezekkel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi jogvitára Magyarország joga irányadó.

20 – Az Általános Szerződési Feltételek változásai

Az Általános Szerződési Feltételek legfrissebb verzióját bármikor megtekintheti ezen az oldalon. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint frissítsük, módosítsuk vagy változtassuk a jelen szerződési feltételek bármely részét, a frissítések és változtatások weboldalunkon való közzétételével. A módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb tizennégy nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Azonban egy Szolgáltatás új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze weboldalunkon a változásokat. A jelen szerződési feltételekben bekövetkezett változások közzétételét követően a weboldalunk vagy a Szolgáltatásunk folytatólagos használata a módosítások elfogadását jelenti. Ha Ön nem ért egyet a Szolgáltatás módosított feltételeivel, abba kell hagynia a Szolgáltatás használatát.

21 – Kapcsolattartás

A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos kérdéseit a következő email címre küldje: profipres@gmail.com.

2018. március 13.